Styrelsen möttes i Skövde

Vid helgens styrelsemöte diskuterades en rad för förbundet angelägna frågor.

Det handlade mycket om ekonomi, som är alltid är en återkommande fråga. Det gjordes en noggrann analys av verksamhet och ekonomi, exempelvis halvårsbokslutet, men också om förutsättningarna inför budget och verksamhetsplan 2014–2015.

Valberedningen hade sina två ordinarie ledamöter på plats för att orientera sig om kommande mandatperiods arbete för att på det sättet få underlag för att föreslå ersättare till dem som planerar att avgå. Det är som alltid en viss förändring i sammansättningen.

Det var längre rapporter från redaktion och kansli.

Innehållet i SFF-dagarna vid kongressen i Jönköping-Huskvarna i april nästa år diskuterades, olika hotellavtal, den regionala utställningen i Uppsala, Frimärkets Dag, ökad litteraturförsäljning, nyhetsbrev, kongressen, nya stadgar med mera.

Protokollet kommer att presenteras på www.sff.nu när det är utskrivet och justerat.

Nästa styrelsemöte hålls näst sista helgen i november.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic