Styrelsen informerar – ekonomi och kongress

 Styrelsen genomförde den 26 januari ett möte i Skara. Vid mötet behandlades årsbokslutet och styrelsen konstaterade att ekonomin förbättrats ytterligare under 2015 och är tillfredsställande. Årsbokslutet godkändes och undertecknades.

Styrelsens ledamöter besöker olika arrangemang utifrån en mässplan och denna uppdaterades vid mötet.

Givetvis ägnades stor tid till planeringen av kongressen. Lokalerna besiktigades och styrelsen konstaterade att det var utmärkta lokaler. Under SFF-dagarna den 15–16 april kommer 23 handlare att delta. De säljer sina produkter i Stadshotellet.

Till kongressen har åtta motioner inkommit och de har gåtts igenom och kommenterats.

I övrigt bör noteras att:

  • SFF har träffat avtal med Postnord om filatelistisk stämpling inför Frimärkets dag. Mer information om dessa avtal kommer att ges på annan plats i Filatelisten.
  • SFF kommer att sätta stor vikt vid kurser och det uppdrogs till Mats Söderberg att anordna en filatelistisk högskola med start 2017
  • SFF har fått en ny förening då Upplands Vykortsförening antogs som SFF-förening.

Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte och det äger rum fredagen den 19 februari.

Posta en kommentar