Styrelsen informerar efter telefonmöte

Styrelsen hade i kväll den 29 mars 2016 ett telefonmöte. Det handlade bland annat om att man tar tillbaka ett förslag till kongressen, att medlemsintäkterna för 2016 överstiger budgeten och att satsningen fortsätter på marknadsföring av hemsida och Samlamera.
 

  • Styrelsen informerades att SFU godkänt och undertecknat avtalet om kostnader för utställningsverksamheten.
  • Kansliet informerade styrelsen att vi har 2.512 aktiva (betalda/hedersmedlem med flera), 59 som är noterade avlidna och 93 som har avsagt fortsatt medlemskap. Kassören Ivan Forsgren meddelade att vi därmed fått in 43.000 kronor mer i medlemsavgifter än vad som budgeterat. 
  • Ulf Nilsson har gjort en utredning om inplastning av Filatelisten. Det beslöts att avvakta med den frågan till hösten.
  • Styrelsen beslöt att tillsätta en ny Samlamera-grupp som ska arbeta fram förslag till utvecklingen av sajten samt kostnadsbeskriva den. Den nya Samlamera-grupp tillsätts efter kongressen. 
  • Marknadsföringsgruppens för hemsidan fortsätter att utveckla hemsidan. Medel för marknadsföring av Samlamera ska belasta marknadsföringen. 
  • Styrelsen uppdaterade mässplanen med flera mässor där representanter från förbundsstyrelsen deltar. Lars Nordberg informerade styrelsen att han deltagit vid Malmö vykortsmässa 6/3. Malmö Filatelistförening går nu in som medarrangör.
  • Vid föregående styrelsemöte fattades beslut om förslag till kongressen om medlemsavgifter. Förbundsstyrelsen beslöt att ändra beslutet från föregående möte som avsåg medlemsavgift för hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar skall enligt stadgarna vara befriade från medlemsavgift. 
  • SFU:s Stockholmsdistrikt har begärt sanktion för en nationell och regional ungdomsutställning i Stockholm 2017. Förbundsstyrelsen gav sanktion till utställningen.
  • Nästa möte kommer att hållas i Skara fredagen den 15 april preliminärt till klockan 13.00.
Delar av styrelsen i arbete vid möte i Skara i januari 2016

Delar av styrelsen och i arbete vid möte i Skara i januari 2016. Även Gösta Karlsson är med vid mötet.

Posta en kommentar