Styrelsen i telefonmöte den 29 mars

Styrelsen möts till telefonmöte den 29 mars. Numera sker de flesta möten av ekonomiska och tidsmässiga skäl per telefon. Bland frågor på dagordningen märks Samlamera, marknadsföring, mässplan, utbildningsverksamhet och frågor kring kongressen. Vi kommer senare med en rapport från mötet.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic