Styrelsen hade telefonmöte

I fredags hade förbundsstyrelsen möte och det var mycket information men även en del beslut.

Det kunde från kansliet nämnas att man förbereder utskick av medlemsavier för 2020 och att en inventering av utställningsramarna efter Stockholm gjorts.

Sekreteraren Ulf Nilsson kommer att vara svensk representant vid det europeiska förbundet Fepas kongress under Monacophil i höst.

Utställningskommittén förbereder sig inför styrelsemöte den 15 november. En Postexutställning planeras under våren 2020. Valberedningen ska ha ett möte de närmaste dagarna.

Arbetet med att överföra Netex till SFF pågår, slutgiltigt beslut tas i januari 2020.

Nästa möte blir även det ett telefonmöte och det hålls den 20 december.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic