Stockholmia söker frivilliga medarbetare

I månadsskiftet maj-juni nästa år arrangeras Stockholmia 2019 i Stockholm och nu söker man frivilliga att hjälpa till med en rad aktiviteter. Royal Philatelic Society London ”Kungliga Frimärksklubben i London” är världens äldsta frimärksklubb och fyller 150 år under 2019. Det uppmärksammar man med en världsomfattande utställning.

Utställningen är en världsutställning och samtidigt en klubbutställning. Den kommer att omfatta cirka 2.300 ramsidor och ett stort antal litteraturexponat samt dessutom innehålla ett stort antal intressanta sidoaktiviteter. Programmet kommer att bli mycket omfattande och besökare kommer från hela världen. SFF kommer också att ha en monter och svara för vissa programpunkter.

För att möjliggöra det här behövs ett stort antal frivilliga medarbetare. Det handlar om att
• Bygga upp alla ramar, montera alla exponat samt göra ett antal andra förberedelser (lördag den 25 maj klockan 09.00 – tisdag den 28 maj klockan 13.00). Här måste vi vara många.
• Bistå kommissarierna i säkerhetsrummet där alla exponat hanteras. I detta behövs goda kunskaper i minst två språk förutom svenska – exempelvis engelska-tyska, engelska-franska eller engelska-spanska.
• Hjälpa till under själva utställningen med olika saker som civilklädd säkerhetspersonal, iordningställa lokaler för olika programpunkter, lösa uppkommande problem av olika slag. Detta gäller tisdag 28 maj klockan 15.00 – söndag den 2 juni klockan 15.00)
• Ta ned alla exponat samt demontera och packa allt rammateriel för återtransport (söndag den 2 juni klockan 15.00 – måndag den 3 juni klockan 15.00). Dessutom göra några andra arbetsuppgifter.

– Du ska självfallet få något för att du ställer upp och medverkar, säger Mats Söderberg som är ansvarig för arbetet kring transporter och annan logistik vid Stockholmia.

Man erbjuder:
• 150 kr/per person och full arbetsdag till din frimärksklubb. Det kan bli ett rejält tillskott till klubbens ekonomi.
• Måltid och kaffe under de dagar som du arbetar. Under måndagen den 27 maj och söndagen den 2 juni kan det bli fråga om kvällsarbete. Då blir det också en enkel middag.
• Hjälp med att ordna logi för det fall du inte bor i närområdet och inte heller kan ordna logi hos släktingar eller vänner under tiden.

För den som arbetar minst två fulla arbetsdagar under perioden 25 maj – 3 juni erbjuder man dessutom:
• Deltagande i en avslutningsfest i slutet av augusti, när sommaren är på väg att ta slut.
• Utställningskatalogen gratis (det blir ett omfattande verk).
• Frikort till utställningen, där det annars kommer att vara entréavgift.
• En lott till ett lotteri där dragning sker under avslutningsfesten. Alla lotter kommer att vara vinstlotter och vinsterna kommer att vara filatelistiskt värdefulla. Arbetar du två fulla dagar får du en lott , fyra fulla dagar får du två lotter och så vidare – dock max tre lotter.

Man anmäler sig lämpligen via e-post (mats.soderberg@mbox302.tele2.se), per telefon 070–733 04 80 eller vid något möte.

Mats behöver veta:
• Namn, telefonnummer, e-postadress och vilken frimärksklubb du tillhör
• Vilka dagar man kan/vill ställa upp
• Om man har språkkunskaper som är användbara i säkerhetsrummet
• Om det finns några begränsningar (exempelvis fysiska) i hur du kan medverka

– Jag behöver anmälan snarast, dock senast den 1 december, hälsar Mars Söderberg.

Läs mer om Stockholmia (länk)

Posta en kommentar