Stiftelsens fordran är avskriven

Nu är den mångåriga frågan om förbundets skuld till Stiftelsen Stockholmia 55 avgjord på så sätt att den blivit avskriven.

Stiftelsen Stockholmia 55:s fordran mot SFF – Sveriges Filatelist-Förbund

Stiftelsens fordran mot SFF har diskuterats ingående med Länsstyrelsen i Stockholms län. Vid de diskussionerna noterades: Om SFF hade en sådan ekonomi att hela skulden på 1,5 miljoner kronor skulle kunna betalas tillbaka så skulle så ske. Om så inte var fallet måste Stiftelsens fordran mot SFF nedvärderas, det vill säga till värdet skrivas ned, i Stiftelsens räkenskaper (balansräkning).

Stiftelsen var av den uppfattningen att SFF inte hade någon möjlighet att betala tillbaka skulden i sin helhet, men frågan skulle diskuteras med SFF. Vid denna överläggning mellan Stiftelsen och SFF bekräftade, och kunde gemensamt konstateras, att SFF inte hade någon möjlighet att betala tillbaka skulden annat än till en mindre del.

Det kan också noteras att Stiftelsen inte kan försätta SFF i konkurs eftersom detta strider mot Stiftelsens stadgar.

Stiftelsen har därför beslutat att skriva ned sin fordran mot SFF i sina räkenskaper med det belopp som SFF inte kan återbetala, 1,4 miljoner kronor. SFF har till Stiftelsen erlagt den mindre del som SFF kunde återbetala, 0,1 miljoner kronor och som är lika med den hos Stiftelsen inte nedskrivna delen av Stiftelsens fordran.

För Stiftelsen Stockholmia 55

Bo Dahlner

Posta en kommentar

4 kommentarer
 1. Björn Sohrne skriver:

  Detta är helt underbara nyheter! Äntligen!

  Björn sohrne

 2. Claes Hederstierna skriver:

  Styrelsen gratuleras! Bra jobbat! Nu kör vi!

 3. Gustaf Ankarcrona skriver:

  Hej!
  Det är viktigt och korrekt att påpeka att det är värdet på skulden 1,5 mkr som är nedskrivet med 1,4 mkr. Återstående belopp 0,1 mkr är återbetald av SFF till Stiftelsen Stockholmia 55. Skulden 1,4 mkr finns alltid kvar men när stiftelsen är avvecklad finns det ingen som kan kräva att skulden återbetalas.
  Fortfarande återstår att få Kammarkollegiets och tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen AB län godkännade av styrelsens avveckling. Dessa beslut förväntas tas efter nyåret 2012.
  Gustaf Ankarcrona
  Stiftelsens kassaförvaltare

 4. Lars Lindblad skriver:

  Har nu beslutet från Kammarkollegiet och Länsstyrelsen i Stockholms län kommit som säger att styrelsens avveckling är godkänd? Länsstyrelsen är den normala tillsynsmyndigheten för stiftelser. Vad är Kammarkollegiets roll i detta ärende? Finns det någon konkursförvaltare kvar som bevakar skulden? Innebär inte avskrivningsbeslutet att den resterande skulden på 1,4 mkr inte kan krävas?

Drivs av Wordpress, av Cynatic