Staffan presenterar Halmstad i filatelin

Man finner inte sällan filatelistisk information på de mest oväntade ställen. Medlemmarna i Gamla Halmstad har nyligen fått årsboken daterad 2020 och där hittat en intressant artikel av vår medlem Staffan Bengtsson. Hans bidrag har rubriken Postmästaren som satte färg på filatelin.

Postmästaren hette Carl Fredrik Pyhlson och han hade befattningen från 1819 till sin död 1873. Staffan har till och med lokaliserat en bild av den gode postmästaren. Dessutom får läsarna se hur postkontoret såg ut.

När skilling bancomärkena kom ut år 1855 var instruktionen den att de skulle stämplas med svart färg. Detta var dock inte något som Pyhlson följde utan han tyckte att det gick lika bra med blå stämpelfärg. Staffan antyder att postmästaren var en sparsam person som ville använda upp den blå stämpelfärgen innan det var dags att köpa nytt.

Staffan visar ett exemplar av 4 skilling banco som är förstadagsstämplat i Halmstad den 1 juli 1855. Ett på många sätt tämligen unikt objekt.

I år finns det därför en extra anledning för oss filatelister att närmare studera Gamla Halmstads årsbok.

Christer Brunström

Posta en kommentar