SSPD håller föredrag på Norrphil 2022

SSPD har ett föredragsprogram och ett boksläpp på Norrphil

Samsändning av brev och trycksak i samma kuvert var en posttjänst som infördes 1966. Portot var summan av brevportot för brevet och trycksaksportot för trycksaken, och det skulle finnas en stämpel eller etikett på kuvertet med texten ”Brev + Trycksaker. Samsändning medgiven…” (ur Daniel Wallmans samling).

Under Norrphil håller medlemmar från Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation (SSPD) föredrag samt släpper en ny bok.

Läs mer…

Posta en kommentar