Snart dags för Posthistoriska dagen

Efter ett års uppehåll pga. pandemin återupptar nu vår riksförening Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation (SSPD) traditionen att varje höst anordna Posthistoriska dagen i Stockholm. Den äger rum lördagen den 20 november, kl. 12.00-15.30 på Postmuseum, lokal Brevlådan.

En listpostanvisning till Kanada 1910 med portot 4 kr, ur Tobias Reins fina Oscarssamling. På Posthistoriska dagen kommer Tobias att berätta om hur han väljer posthistoriskt intressant material till sitt utställningsexponat

Program:

12.00 Välkomsthälsning av sällskapets ordförande, Gunnar Lithén

12.05 Leif Nilsson: Landstormen och landstormsfrimärkena 1916-1918

13.10 Göran Persson: Posten i Östersjöområdet under Krimkriget

14.10 Kaffepaus

14.30 Tobias Rein: Posthistoriska aspekter på val av försändelser i ett traditionellt Oscarsexponat

Alla intresserade är välkomna!

Posta en kommentar