Slut med moms på frimärken

EU-domstolen har i dag beslutat att Sverige inte längre får ta ut moms på frimärken. Enligt domstolen ska tjänster som brev och paket som utförs anses utgöra ett ”offentligt postväsende” undantas från moms.
Rent praktiskt sänks därmed portot från 7 kronor till 5:60 men när ändringen träder i kraft är föd tidigt att säga.
Däremot ska moms tas ut för persontransporter och telekommunikationstjänster.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic