Slaniasamfundet är igång med jubileet

I oktober skulle Czeslaw Slania ha fyllt 100 år och under 2021 arrangerar vår riksförening Slaniasamfundet olika aktiviteter som jubileumsauktioner.

Czeslaw Slania

Czeslaw Slania Samfundet är öppet för alla. Medlemskap erhålles genom ansökan, som prövas av styrelsen. För närvarande utgår ingen medlemsavgift. Förfrågningar och intresseanmälan för medlemskap görs lämpligen genom e-post till sekreteraren@slaniasamfundet.se.

Sekreteraren berättar nedan om vad som är närmast aktuellt.

Kära Slaniavänner!

Jubileumsåret är nu inlett och mycket spännande väntar. Samfundets arbetsgrupp för firandet håller just nu på att ta fram detaljerna för vad som är på gång och vi återkommer till detta senare.
Förutom att uppmärksamma Slanias 100-årsdag och vår egen 40-årsdag så har Samfundet två mål vi vill uppfylla under detta år:
– Att säkra vår ekonomi utan att ta ut medlemsavgifter i år och nästa år. Vad som sedan kommer står skrivet i stjärnorna
– Att öka medlemsantalet

För att uppnå allt detta så gick styrelsen ut i samband med förra årets digitala höstmöte med en vädjan om donationer. Vi kan nu till vår stora glädje konstatera att vi har blivit bönhörda över förväntan. Vi har sedan höstmötet fått ett antal donationer av Slaniaobjekt från er medlemmar, och speciellt vill vi tacka bröderna Rolf och Bengt Bergskans från Kalmar, respektive Öland, för deras exempellösa generositet.

Rolf och Bengt är två bröder som samlat var och en för sig på Slania sedan början av 1980-talet, då de båda gick med i Slaniasamfundet. Nu har de bestämt sig för att ha en gemensam samling, vilket i sin tur har möjliggjort donationen. Huvuddelen av de objekt som Samfundet nu kommer att auktionera bort härrör från Rolf och Bengts samlingar.

Avsikten för samfundet är alltså att omsätta medlemmarnas donationer till pengar som vi kommer att behöva under innevarande och nästa år. Detta kommer att ske genom egna auktioner. Vi har byggt upp ett system som tills vidare enbart kommer att vara öppet för samfundsmedlemmar, bland annat för att vi vill se auktionerna som en exklusiv medlemsförmån, och samtidigt öka medlemsantalet.

Samtidigt ser vi självklart till att få vettigt betalt för objekten, men utgångspriserna ligger principiellt lägre än senast betalt på exempelvis Tradera. Genom att delta i auktionerna så kan man till en rimlig kostnad komplettera sin egen samling med i många fall, om inte unika, så i alla fall svåråtkomliga objekt, som dessutom i de flesta fall är signerade av Slania. På köpet så stödjer man Samfundets verksamhet och framtida existens.

Nu prövar vi oss fram med den första auktionen med ett mindre antal objekt som visar lite av vad som kommer att erbjudas framöver. Den kommer att pågå under hela 18 dagar för att ni ska ha god tid på er för registrering, och för att få hjälp om något krånglar. Auktionen avslutas söndag kväll den 14 februari kl. 20.00.

Ni finner länken till auktionerna på hemsidan i menyvalen till höger. https://slaniasamfundet.se

Detta är ett första försök med att organisera medlemsauktioner på internet. Innan vi får ordning på alla rutiner så ha förståelse och tålamod. Går något fel så ordnar vi upp det tillsammans. Om någon behöver hjälp till exempel för registrering så kan ni sända e-post till alex.support@medlemsauktioner.com så får ni hjälp.

Det finns mer information om registreringen och hur ni bjuder på utlagda objekt på auktionssidan. Efter ett par auktioner har vi säkrare rutiner. Vi är flera som satsar mycket tid för att få detta att fungera för Slaniasamfundets bästa. När vi har ett resultat sänder vi över ett email med en redovisning över utfallet”.

Lycka till med budgivningarna önskar styrelsen.

Claes Fellström, sekreterare

Posta en kommentar