Skrift publicerad om Halländska Skilling Banco

Nu kan man få veta mer om Skilling Banco-perioden för Hallands del. Staffan Bengtsson har publicerat en skrift som även kan läsas här.

Användning av frimärken var sällsynt under tidig frimärkstid. Halland fick leveranser av drygt 100.000 Skilling Bancon. Det svarar mot ett frimärke per invånare under de tre åren som Skilling Banco användes.

Nu finns en liten skrift som visar samtliga stämplar som användes av de fem halländska städerna åren 1855 till den sista juni 1858, då öre vapen introducerades.

Länk till skriften.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic