Skivaryd 2011

8–10 april 2011 arrangerades den nationella utställningen SKIVARYD 2011 i Skillingaryd.