Lennart Asplunds Uppmuntringspris

Lennart Asplund avled den 13 augusti. Han blev 90 år.
Lennart var medlem i vår förening under 54 år. Han var vår ordförande åren 1974–2000. Han var vår hedersmedlem och han var för övrigt även hedersmedlem i Sveriges Filatelist-Förbund och aktiv på många sätt inom SFU.

Skara Filatelistförening har fått i uppdrag att sälja hans samlingar och det ska vi göra i höst.
Den provision vi får för detta har vi tänkt ska bilda Lennart Asplunds fond. Ur den har vi tänkt oss dela ut ett årligt uppmuntringspris till någon i vår ungdomsklubb SFU Skara Frimärksungdom – en klubb som låg Lennart varmt om hjärtat.

Vår förening anslår grundplåten och sedan lägger vi till den provision vi får efter försäljning.
Dessa pengar har vi tänkt oss dela upp för kommande fem år – alltså delar vi den summa vi har vid nyåret 2013/14 i fem delar och så blir det ett pris att dela ut på klubbens årsmöten 2014–2018.

Den som vill hedra Lennarts minne med en gåva till fonden är välkommen.
Sätt in bidraget på föreningens plusgiro 28 85 09–3. Vi kommer givetvis att meddela Lennarts barn vilka givarna är.

Begravningsgudstjänst för Lennart blir den 12 september klockan 14 i Skara domkyrka

Skara Filatelistförening
Gösta Karlsson/ordförande

Drivs av Wordpress, av Cynatic