Skara Filatelistförening

Grundad 11 februari 1942

Välkommen till Skara

Skara Filatelistförening
information: Bengt Weidow, ordförande (073–908 70 00)

Mötesprogrammet, hösten 2020 – ett samarbete med Studiefrämjandet     

Bäste medlem!

Med respekt för coronaviruset har styrelsen beslutat att hälsa alla välkomna till ett första möte den 9 september. Vi har för höstens mötesverksamhet bytt lokal. Under hösten kommer vi att vara i scoutstugan i Skara. Deras stora samlingssal är på cirka 100 kvadratmeter och med möjlighet att möblera med bord och stolar på det sätt som vi bedömer lämpligt. Adressen är Kinnekullegatan 17. Är man bilburen finns det en stor parkeringsplats i direkt anslutning till scoutstugan, förutsatt att man åker runt kvarteret och kommer till scoutstugan från väster.

Mötesprogram hösten 2020           

Onsdagen den 9 september

Kennet Wilenius, sekreterare i vår förening, har i många år samlat förfilateli med särskild tonvikt på våra bygder. Denna samling är aldrig tidigare visad publikt. Nu sker så och vi har anledning att få tillfälle att njuta av verkligt gammal och fin hembygdsfilateli.

Onsdagen den 30 september

Tomas Edström, föreningens vice ordförande, kommer att visa delar av sin numera rätt betydande samling av perfins från Sverige. Han har med hjälp av ett datorprogram skapat sidor med plats för att montera sina frimärken och försändelser.

Onsdagen den 21 oktober

Stor auktion! Vi fortsätter och avslutar försäljningen av Gösta Karlssons stora samlingar som omfattade hela världen.

Onsdagen den 11 november

Björn Rosvall från Trollhättan har gästat oss tidigare med ett uppskattat föredrag. Denna gång visar han sin samling med Storbritannien. Deras bruksfrimärken känner alla igen, men att se systemet med de 1200 olika utgåvorna är minst sagt kvalificerad kunskap. Björn visar oss vägen.    

Onsdagen den 2 december

Stor auktion! Föreningen har under våren och sommaren fått och även köpt in mycket material. Detta tar plats varför vi bedömt det som nödvändigt att ha en tämligen stor auktion, som blir huvudaktiviteten för kvällen.

Onsdagen den 16 december

Traditionsenligt innebär terminens sista möte att vi tillsammans äter en julsmörgås som föreningen bjuder på.

Alla möten börjar klockan 18.30. Lokalen är Scoutstugan, Kinnekullegatan 17 i Skara. På alla möten har vi auktion, lotteri och fika.

Välkomna!

Bengt Weidow, ordförande (073–908 70 00)

Auktion vid varje möte, liksom kaffe.

Skara Filatelistförening

Styrelse

• Ordförande:  Bengt Weidow, Frejgatan 11, 532 33 Skara 073–908 70 00
• Vice ordförande: Thomas Edström, Oxbacksgatan 17, 532 35 Skara 073–401 24 51
• Sekreterare: Kenneth Wilenius 0511–37 53 80
• Kassör: Olga Konovalova 072–530 26 23
• Ledamot: Jan Olof Jansson 073–853 67 17
• Suppleant: Göran Ivarsson
• Suppleant: Sten Björkblom
• Revisorer: Sven-Olof Ask och Hasse Fredén
• Revisorssuppleant: Stig Olsson

Ungdom

• Kontakt: Thomas Edström 073–401 24 51 och Olga Konovalova 072–530 26 23

Föreningens Postgiro: 28 85 09–3
Bank: Nordea. Kontonummer: 30344545989

 Äldre information nedan

70-årsfirande i Skara!

Den 11 februari 1942 bildades Skara Filatelistförening. Initiativtagare var stadsläkaren Sven Eldh. Föreningens förste ordförande var sotaremästare H J Schmidt.

Under de 70 åren har föreningen bedrivit en synnerligen aktiv verksamhet med bland annat två stora nationella utställningar och en specialutställning Skara i Posten på Posmuseum i Stockholm och vi Västergötlands museum.

I föreningen har genom åren funnits flera medlemmar, som nått framgångar på utställningar. I föreningen finns samlare av alla kategorier och konstateras kan att på senare år har även tillkommit vykortsamlare.

Under 1970-talet upplevde föreningen sin storhetstid med närmare 100 medlemmar. En lång rad offentliga arrangemang stod på programmet och då bland andra SCAREX 76, föreningens första nationella utställning. Denna följdes 1988 av SCAREX 88, som anordnades i samband med Skara stads 1000-årsfirande.

Föreningen har genom åren varit värd för förbundets kongress vid två tillfällen.

Medlemsantalet i dag är 42 varav ett 20-tal deltar regelbundet i mötesverksamheten.

Lennart Asplund är föreningens hedersmedlem. Han var dess ordförande åren 1976 till 2000 och har genom åren varit något av ”föreningens motor”.

70-årsjubiléet firades med en klubbutställning på Gamla Biblioteket den 12–14 oktober 2012.

Här finns information om minnespoststämpeln.

• Artikel om försäkringsfrågor vid septembermötet 2013