Silverpostiljonen

Överenskommelse av Postiljonens utmaningspris Silverpostiljonen mellan Postiljonen AB och det nordiska ordförandeskapet.

Silverpostiljonen grundades 1977 av Claes Arnrup, Postiljonen AB, i samråd med George B. Lindberg från Sveriges Filatelist-Förbund och utdelades för första gången på Trema 77 i Malmö för bästa exponat i alla tävlingsklasser. Efter 25 vinnare på svenska nationella utställningar har statusen för priset ändrats till att omfatta Nordia-utställningar, från och med Nordia 2016 i Jyväskylä, Finland.

Silverpostiljonen kan delas ut på Nordia-utställningar eller på utställningar av mycket hög standard i de nordiska länder som utsetts av Postiljonen tillsammans med utställningsledningen, som är den lokala klubben och dess förbund.

Priset kommer att presenteras på utställningens palmares av representanter från Postiljonen och organisationskommittén.

Silverpostiljonen är ett hedersgodkännande som tilldelas som utmaning för utställningen, vilket enligt juryn är ”Nordisk mästare”. Priset kan hållas av vinnaren tills den återkallas av Postiljonen. På grund av säkerhets- och försäkringsskäl får priset inte tas utanför de nordiska länderna, om vinnaren bor utanför dessa länder, ska priset behållas av Postiljonen. Trofén är Posiljonens egendom.

Silverpostiljonen åtföljs av ett diplom och en silvermedalj i 18:e storleken, som är inristad och kommer att behållas av vinnaren från Postiljonen AB.

Denna överenskommelse om Silverpostiljonen gäller tills en av de skriftliga parterna avslutar det omedelbart efter avslutad årlig utställning Nordia.

April 2017
Claes Arnrup
För Postiljonen AB
Styrelseordförande Postiljonen AB

För det nordiska ordförandeskapet
Danmark – Finland – Island – Norge – Sverige

(Denna text är översatt från engelska i juni 2017 och inlagd här 170821)