SFF omorganiserar

Förbundet bedriver idag sin verksamhet dels på kansliet i Älvsjö, Stockholm, dels på en driftsenhet i Linköping. Det nya kansliet är av den storlek att även förbundets redaktionella verksamhet kan bedrivas där.

Förbundets ekonomi är ansträngd och förbundsstyrelsen har konstaterat att kostnaderna för förbundets tidskrift måste minska och arbetet effektiviseras. Detta har också påpekats av förbundets revisorer i deras revisionsrapporter. Revisorerna menar att styrelsen måste vidta åtgärder då förbundets kostnadsram är för stor.

Den största kostnadsposten hos förbundet utgörs av lön till förbundets redaktör. En del av nuvarande redaktörens arbetsuppgifter kommer att läggs ut som ideellt arbete på styrelseledamöter och andra medlemmar. Uppgiften som ansvarig utgivare att tas över av en av styrelseledamöterna och en redaktionskommitté bestående av ideella krafter kommer att ansvara för det filatelistiska innehållet såsom tillgång till artiklar och kvalitetssäkring. Vidare planeras att annonsförsäljningen outsourcas samt att möteskalendarium, bemärkelsedagar och småannonser flyttas till förbundets hemsida. Det kommer att innebära att en ny tjänst för en layoutare/grafisk formgivare införs och den kommer att vara en deltidstjänst, 50 % av en heltid.

Det redaktionella arbetet ska utföras i förbundets lokaler i Älvsjö, dels för att nå en årlig besparing om 30.000 kronor i hyreskostnader, en besparingsmöjlighet som förbundets revisorer också har pekat på, dels för att nå samordningsfördelar genom att kanslichefen och layoutaren kan täcka upp för varandra vid resor, sjukdom, semester och annan ledighet.

Förbundsstyrelsen är ledsen över att konsekvensen av de beslutade åtgärderna är att redaktör Ulf Nilsson sägs upp från sin tjänst i Linköping. Ulf har varit anställd i över tio år och gjort ett utmärkt arbete med Filatelisten. Ulf kommer att ansvara för utgivningen av Filatelisten till och med nummer 5 år 2022.

Tanken är att Filatelisten ska fortsätta komma ut i åtta nummer per år och vara i samma omfattning och av samma kvalitet som nu.

Posta en kommentar

9 kommentarer
 1. Bernt Uhnell skriver:

  Hej. Är väl inte hel medlem då jag önskat det i närmaste tiden. Men svårt att ha en hel bild över ekonomi och personal arbetsinsatser är de genomgångna. Behövs det? Är styrelsen kunnig villig etc…
  Bernt Uhnell

  • Lars Nordberg skriver:

   Hej,
   Den nuvarande styrelsen har jobbat hårt med att få till en förändring. Pandemin har dock fördröjt detta arbetet lite.
   Vi har anställt en ny kanslichef i Älvsjö som dessutom arbetar 50% för ungdomarna i Sfu. Detta medför att samverkan mellan SFF och Sfu underlättas.
   Kansliet i Älvsjö är lätt att nå från hela Sverige med allmänna kommunikationer.
   Styrelsen är mycket kompetent och har både jurist-, ekonom och marknads-kunskap, förutom kunskap om filateli och utställningar.
   Vi är alla dessutom aktiva i lokala frimärksklubbar.
   Under året har vi fått in nästan 300 nya medlemmar.
   Lars Nordberg
   vice ordförande

 2. MATTS skriver:

  FILATELISTEN/NORDISK FILATELI
  sök samarbete

  hälsar
  Matts

  • Lars Nordberg skriver:

   Sedan en tid tillbaka så samarbetar vi med Nordisk Filateli.
   Vi annonserar i respektive tidning och Nordisk Filateli är huvudsponsor för kommande kongress.
   Lars Nordberg
   Vice ordförande

 3. Thomas Hagstrom skriver:

  Lite ledsamt att läsa.
  a) Styrelsen har säkert övervägt digital distribution som många andra tidningar har (jag vet – många är äldre och klarar inte detta) – men kanske det skulle minska tryckkostnaderna ändå för att så pass många faktiskt klarar av det. Eventuellt skulle man kunna höja medlemskapet för de som kräver papperstidning. Ett annat alternativ kunde vara att undersöka att gå ihop med Nordisk Filateli och ha ett supplement i den tidningen. Är inte marknaden egentligen för liten för två tidningar?
  b) Samlamera – de som säljer där som företag skulle kunna betala en årlig engångsavgift eller liknande. Utveckling av siten kommer kosta pengar och att indirekt subventionera företags marknadsföringskostnader på medlemmarnas bekostnad är lite diskutabelt
  c) Framförallt – skaffa fler medlemmar. Finnas där “di gamle” inte finns. Kanske undersöka om samarbete med Tradera kan göras – dvs annonser på “Frimärkssidorna” med ett piggt och glatt anslag som tilltalar målgruppen under 50 som faktiskt finns!

  • Lars Nordberg skriver:

   a) Tryckkostnaderna är försumbara i förhållande till lönekostnader för en heltidstjänst. Både SFF och Nordisk Filateli vill ha två separata tidningar med lite olika innehåll. Vi tror att det kan tillsammans skapa mer intresse för vår hobby än att bara ha en tidning. Många medlemmar läser båda tidningarna.
   b) Avgifter diskuteras, men det är ändå inte så stor omsättning att det skulle ge några stora intäkter. Vi kan inte ta ut lika hög avgift som andra sajter. Just nu går Samlamera mycket bra och vi får många nya medlemmar bl.a pga Samlamera. Kostnaden at driva Samlamera är inte speciellt höga eftersom det mesta görs av ideella medarbetare.
   c) Vi samarbetar redan med Tradera. Dom annonserar i vår tidning och vi har under året haft annonser i Traderas flöde, vilket har ger en del nya medlemmar. Tradera har samma mål som SFF att skapa en ännu större marknad för filateli. Vi har fått nästan 300 medlemmar under 2021.
   Styrelsen ser en möjlig samordning och högre effektivitet att ha två personer på kontoret i Älvsjö istället för på två olika platser.
   Lars Nordberg
   Vice ordförande

   • Thomas Hagstrom skriver:

    Hej Lars, tack för snabbt svar.
    a) Förstår.
    b) Ideella medarbetare är bra. Ett orosmoln är dock den tekniska utvecklingen och beroendet av dessa personer. Siten är ok idag men den är lite “antik” i design och funktionalitet. Om den är en drivande faktor för att få nya medlemmar som ni säger är den strategisk och måste säkras/utvecklas.
    c) Kul. Menar du netto 300 nya medlemmar där de som lämnat avräknats?
    Med vänlig hälsning, Thomas H

    • Lars Nordberg skriver:

     a) Tack.
     b) Håller med, men det finns en plan på att modernisera gränssnittet i samband med att vi fixar en modern hemsida.
     c) Tidigare år har 60-70% valt att betala full medlemsavgift efter introduktionsåret. Vi hoppas på att förbundets erbjudande är ännu mer attraktiva så att vi kan höja detta till nästan 100%. Det finns ett stort antal medlemmar ute i de lokala klubbarna som inte är anslutna till SFF. Kunde vi få dem som medlemmar hade vi troligen dubblat medlemsantalet. Här måste vi alla befintliga medlemmar hjälpa till. Passa på att snacka med dem och föreslå dem att testa ett år.
     Lars Nordberg
     Vice ordförande

 4. […] Les hva dette går ut på – det ble lagt ut på nettsiden til det svenske forbundet for noen d… […]