SFF-medlem i 50 år hyllades

Ett 30-tal medlemmar mötte upp vid Halmstad Filatelistförenings 102:a årsmöte där en av punkterna var att hylla en medlem som varit SFF-medlem i 50 år.

En veteran räknat i medlemsår (50 år) är Stellan Mattila, som hyllades med plakett av föreningens ordförande Roine Engdahl. Han blev medlem redan 1967, ett år då föreningen höll sina möten vid i Norre Kavaljerens källare. Stellan Mattila samlar fortfarande frimärken, vilket han gjort sedan barnsben. Delar av den omfattande samlingen är under avyttring. Samlingsområde är Israel, Medelhavsländer och de nordiska länderna, speciellt Finland.

Vid årsmötet förekom lotteri och föredrag om post från fartyg som blivit kvarhållna i Suezkanalen efter sexdagarskriget, 1967. Besättningarna på båtarna tillverkade egna frimärken vilka användes av besättning för att posta brev till anhöriga ned nere. Föredraget som var mycket uppskattat hölls av Gunnar Dahlvig.

Mikael Starast, kassör, redogjorde för föreningens starka ekonomi med en kassa på cirka 60.000 kronor. Under året har därtill 100.000 kronor utbetalats till Hallandsträffen som en följd av utställningen 2016 där samtliga Hallands filatelistföreningar samarbetade.

Ett traditionellt årsmöte hölls då följande styrelse valdes (återval på samtliga poster):

  • Ordförande: Roine Engdahl
  • Vice ordförande: Håkan Andersson
  • Sekreterare: Christer Brunström
  • Kassör: Mikael Starast
  • Ledamot: Tore Johansson

Posta en kommentar