SFF har fått en kvinnlig ordförande

Sveriges Filatelist-Förbund har nu fått en kvinnlig ordförande.

Förbundskongressen valde Vivi-Ann Rangfors från Ystad till som vi tror förbundets första kvinnliga ordförande. Det tog alltså 126 år att bryta könsvallen.

Bengt-Göran Österdahl som varit ordförande de två senaste åren hade avböjt omval och han avtackades liksom suppleanterna Per-Johan Weidolf och Leif Ledmyr, vilka också hade begärt att få lämna sina uppdrag.

Till ny styrelseledamot valdes Bo Dahlner från Spånga samt till nya suppleanter Jan Palmén, Sjömarken, Borås och Tord Larsson, Örebro.

Det blev omval på Christer Mårtensson, Veberöd, Ivan Forsgren, Umeå och Hans-Uno Hansson, Kungsbacka.

Styrelsen består därmed av sju personer, fem ordinarie och två suppleanter.

Den nya förbundsstyrelsen fram till kongressen 2014. Från vänster: Hans-Uno Hansson, Christer Mårtensson, Vivi-Ann Rangfors, Ivan Forsgren, Jan Palmén, Tord Larsson och Bo Dahlner.

Vivi-Ann Rangfors ledde den nya kongressperiodens första styrelsemöte, som avhölls strax efter söndagens kongress.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic