SfB logo

Nytt och uppdateringar

Mötestider för
hösten 2022

Läs mer.

NorrPhil 2022


NorrPhil 2022.

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Ny sida

Bazarpost

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Våra 5 vanligaste samlingsområden

Lokalpost

Allmänt

Privata lokalpostföretag har en mycket lång historia.
Redan i början av 1300-talet fick furstefamiljen
Thurn & Taxis rättigheter att bedriva postverksamhet
på olika håll i Europa med tyngdpunkt på det tysktalande området.
Deras aktiviteter på det postala området upphörde först 1867.

Blood's Penny Post on cover

Brev med Blood's Penny Post.

I USA etablerades redan på 1840-talet ett antal privata postföretag
som gav ut frimärken.

Oftast har denna typ av företag setts som farliga konkurrenter till
statlig postverksamhet och de har därför inte sällan stängts
genom lagstiftning och monopol på befordran av brevförsändelser.

Under senare delen av 1800-talet fanns det många mycket
framgångsrika lokalpostföretag i Tyskland.
Deras verksamhet upphörde 1900 då verksamheten i
många fall övertogs av den statliga posten.

Samtliga nordiska länder med undantag av Island hade privat lokalpost
vid slutet av 1800-talet.
Speciellt omfattande var stadsposten i Köpenhamn och i en del andra danska städer.

Svensk lokalpost

Sverige har haft fyra perioder av privat lokalpost och de beskrivs
kortfattat nedan.
Att samla och studera svensk privat lokalpost och dess historia
har lockat många seriösa filatelister.

Första perioden

Stockholms Stadspost inledde sin verksamhet år 1887
och företaget hade fått sin inspiration från Köpenhamns Bypost.
Året efter startades två lokalpostföretag i Göteborg.

Stockholms Stadspost och Göteborgs Stadspost upphörde 1889 medan
Göteborgs Privata Lokalpost fortsatte ända till 1898 men med en
annorlunda inriktning efter 1889.

Stockholms Stadspost

Sankt Erik.

AB Stadsposten

AB Stadsposten var ett privat stadspostföretag som började sin verksamhet i december 1887. Idén var att inom Stockholm befordra brev och andra postförsändelser mot billigare porto än Postverkets samt att distribuera tidningar och tidskrifter utgivna i Stockholm vilket inte gjordes av Postverket.


Andra perioden

Med start år 1925 i Stockholm inleddes en ny period med privata lokalpostföretag
inte bara i huvudstaden utan även i Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Göteborgs Enskilda lokalpost

Skansen Lejonet.

Götebrgs enskilda lokalpost

Firman var verksam 1926-1928.

Läs mer.


Tredje perioden

Efter andra världskrigets slut beslutade riksdagen om en kraftig (och tämligen onödig)
portohöjning. Ett lokalt brev kostade 15 öre.

Under 1945 startades mängder av lokala postföretag som i allmänhet levererade öppna
försändelser som räkningar och liknande för endast 8 öre.

Flertalet av dessa lokalpostföretag var helt legitima och mycket framgångsrika.
Det fanns dock några få undantag där företag registrerades med som
enda syfte att trycka och sälja frimärken till samlare.

Halmstads lokalpost

Europa och tjuren.

Halmstads Lokalpost 1945-1947

Bolaget inregistrerades hos magistraten den 20 februari 1945.
Rörelsen lades ner hösten 1947 efter det att Riksdagen ändrat villkoren för loklapost.

Läs mer.


Fjärde perioden

Postbudet i Kalmar

Postbudet i Kalmar

År 1993 upphörde Postens monopol på brevbefordran men ny lagstiften kom på plats först 1994. Med lämpliga tillstånd var det åter möjligt att befordra post både lokalt och nationellt. En kraftig portohöjning år 1997 ledde till att nästan 150 företag registrerades hos Post och Tele Styrelsen. Idag återstår endast ett fåtal privata lokalpostföretag.


Dal Mail

Lokalpost med reklam.

Dal Mail HB inledde sin lokalpostverksamhet i Åmål i mitten av 1997. Under den tid företaget var verksamt (1997-1998) gav man ut fyra olika frimärken. Samtliga ...
Läs mer!


Katalog och litteratur

En alldeles utmärkt katalogisering av den svenska privatpostens
fyra perioder finns i FACIT Sverige 2019.
Den har sammanställts av medlemmar i Samlarföreningen Bältespännarna.


Hälsingborgs Lokalpost

H&aumllsingborgs lokalpost

Hälsingborgs Lokalpost
Lokalpostmästaren Arne Hoverby minns.

Kan beställas hos SFF.Upp     Hem