SfB logo

Nytt och uppdateringar

Mötestider för
hösten 2022

Läs mer.

NorrPhil 2022


NorrPhil 2022.

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Ny sida

Bazarpost

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

En riktig Bältespännargruva

Många av oss har varit frimärkssamlare
under lång tid. Tid tar det också att bygga
upp riktigt bra samlingar. Ganska snart märker man
också att det inte bara är en fråga om pengar
för att få tag på det man önskar. Själva sökandet,
man kan säga "jagandet" av nya objekt blir en
stor del av sin hobbytid. En annan viktig del,
som man själv först kanske inte tänker på,
är den ökade kunskapen. Vartefter man samlar
och allt djupare tränger in i sitt område, desto
mer lär man sig, och det har ofta även en
"egenförmåga" att växa, man vill veta mer
"omkring". Och, desto mer man lär sig, desto
roligare blir det! På frimärksutställningar liksom
inom frimärksvärlden som helhet är trenden tydlig:
idag vill man allt mer ta ett helhetsgrepp på sitt
samlarområde: det skall vara förlagor och provtryck,
olika tryckupplagor, enheter, ev. feltryck, vykort,
stämplar och inte minst posthistoriska objekt av
alla de slag. En gammal tryckt posttaxa eller ett
informationsblad i original är idag "högvilt"!

DVI

Danska Västindien.


Inom bältespännarfilatelin finns då ofta många objekt
som kan berika och mer allsidigt belysa sitt område:
brevmärken, fraktmärken, lokalpost, postala etiketter,
postal dokumentation och stämpelmärken, ja listan
kan göras lång! En utmaning när det gäller
bältespännarfilateli är svårigheten att få tag på materialet.
Trots en begränsad tillgång är det inte kostnaden,
utan att över huvud taget hitta det man önskar.
Någon gång ibland öppnar sig dock en riktig guldgruva!
Nu i vår var det ett sådant tillfälle!

Esbjörn Janson

Esbjörn Janson


En av de främsta och man skulle även kunna säga "mesta"
samlarna av bältespännarfilateli var vår medlem
Esbjörn Janson i Göteborg. Han gick bort i somras,
91 år gammal. Redan 1940, för 80 år sedan(!), började
han intressera sig för allt omkring den traditionella filatelin:
brevmärken, stämpelmärken, fraktmärken, postala etiketter,
ja "postal history" av alla slag. Och, som man gjorde på den tiden:
inte bara från Sverige, utan Norden, Europa och i
flera fall t.o.m. från hela världen! Hela denna mycket stora,
gigantiska, samling har nu sålts!

Det var Philea AB i Stockholm
som handhavde detta.

Det var ett mycket omfattande material. Esbjörn hade även ett
både stort och brett kontaktnät som han också fick tag på
mycket från. Han kände och var nära vän med de flesta av
de stora tunga samlarna, inte minst internationellt.
Rampacher, Schmidt, Bourdi, bröderna Williams och Kiddle
för att bara nämna några utomlands. Öberg, Sandberg,
Ringström, Christensen, H.E. Larsson, Torkelstam och Obermuller
för att nämna några svenska.

SÖJ Mjölkbiljett

Mjölkbiljett från SÖJ.


För t.ex. olika brevmärkesutgivare hade han även omfattande
direkta kontakter med dem, d.v.s. själva "källorna".
Han fick under de många decennierna möjlighet
att förvärva ett flertal olika samlingar och även handlarmaterial.
Det var flera gånger stora samlingar från kända personer.
Intressant nog blev mycket av det införskaffade sparat som det var.
Det innebär att samlingar ihopsamlade för idag kanske 100 år
sedan nu kommer att kunna erbjudas intakta!

En "bältespännarguldgruva"är rubriken för dessa rader,
och visst blev det en riktig guldchans för
att komplettera och bredda sina samlingar.
Kanske just det där brevmärket, postala etiketten, stämpelmärkena
eller försändelsen som ger en extra dimension eller "knorr" på
utställningssamlingen!
Lars Liwendahl

Auktionsrapport

Som bekant fick vi i SfB ställa in det planerade årsmötet den 4 april då även
en del av Esbjörn Jansons efterlämnade samlingar skulle säljas av AB Philea. Coronakrisen medförde att allt fick skjutas på framtiden. Auktionen
genomfördes den 10 juni.

Jag har valt ut några intressanta objekt som här redovisas.
Auktionsutrop nummer 4119 var ett postfriskt exemplar av det ovanliga isländska
lokalfrimärket från Sandeyjarpóstur. Med ett utrop på 1 000:- såldes det för 2 000:-.
Ett litet parti (13) av de roliga paketmärkena från A/S Polarbil-Vadsø var
nummer 4181. Utropet var 1 500:- men budgivningen slutade först vid 22 500 kronor!
På det hela taget var det stark budgivning på det norska materialet.
Det isländska julmärket från 1915 användes också som porto på julhälsningar.
Objekt nummer 4241 var ett vackert stämplat exemplar av valören 3 aurar.
Här var utropet 700:- och det såldes för 2 100:-.

Esbjörn Janson ställde samman en tidskrift med titeln Svenska Cinderella.
Den distribuerade han sedan gratis till några av sina filatelistiska vänner.
Utrop nummer 4381 omfattade utgåvorna 1, 3-5, 7-9 och 11-18. Här var
utropet 600:-. Intresset var stort och slutpriset blev 2 800:-.
Slutligen skall nämnas objektet nummer 4382 som bestod av sju valörer av de
märken som användes som betalningsmedel i den affär som drevs av Lake
Copper Syndicate Ltd (i Dalsland) i början av 1900-talet. Utropet var 300:-
men de såldes för 700:-.
Till samtliga priser tillkommer den provision på 25 % som AB Philea lägger på
auktionsresultatet. På det hela taget tycks den största delen av Esbjörn Jansons
samlingar ha fått nya ägare och ibland till riktigt goda priser.

Det kan vara minst sagt givande att studera resultatlistan på www.philea.se.
Christer Brunström


Upp     Hem