SfB logo

Nytt och uppdateringar

Mötestider för
hösten 2022

Läs mer.

NorrPhil 2022


NorrPhil 2022.

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Ny sida

Bazarpost

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Dal Mails reklamstämplar

Dal Mail HB inledde sin lokalpostverksamhet i Åmål i mitten av 1997. Under den tid företaget var verksamt (1997-1998) gav man ut fyra olika frimärken. Samtliga saknade valörsiffra men de såldes för 4:-. Undantaget var julmärket 1997 som kostade 2.50.

Dal Mail Dal Mail

Uppenbarligen fick företaget inte den lönsamhet som man hade förväntat sig och det lades ned under andra halvan av 1998.

Dal Mail Dal Mail

De ansvariga för Dal Mail hade dock en hel del innovativa idéer för sin verksamhet och sin frimärksutgivning. Det frimärke som gavs ut den 12 maj 1998 gjorde reklam för Åmåls Miljöhantering AB och gissningsvis hade detta företag betalat Dal Mail för annonsplatsen.

Dal MailDal Mail

Under 1997 använde sig Dal Mail av minst nio olika reklamstämplar. Påpassligt nog lät någon för mig anonym samlare stämpla upp ett antal blad med de olika stämpelavtrycken i röd färg. Som framgår av illustrationen handlar det om reklam för olika evenemang och företag i Åmål.

Dal Mail
Dal Mail Dal Mail

Jag har bara noterat dessa nio stämpelavtryck och med stor sannolikhet är det en komplett uppsättning. Samtliga torde ha kommit till användning under 1997.
Christer Brunström


Upp     Hem