SfB logo

Nytt och uppdateringar

Mötestider för
hösten 2022

Läs mer.

NorrPhil 2022


NorrPhil 2022.

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Ny sida

Bazarpost

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Vår styrelse

Föreningens styrelse och kontaktpersoner.

Styrelsen

Redaktionskommitté

Kontaktpersoner utanför styrelsen

Valberedning

Gunnar Lithén
Vejlegatan 9, 5 tr
164 44 Kista
Tel. 070-378 00 11

Mats Edström

Auktioner

Steinar Fridthorsson
Vanjas gränd 15
245 65 Hjärup
Tel. 070 - 744 40 20.
Epost: baltespannarna@gmail.com

Storbritannien - GB

Andrew Riddell
30 Kingswood Avenue
Queens Parl
London NW6 6LR
ENGLNAD

Tyskland - Deutschland

Gertrud Almquist Bois
In der Burg 22
DE-611 69 Friedberg
TYSKLAND

USA

Paul A. Nelson
920 North First Avenue
Tucson
AZ 85719
USA
Tel.: +1(520)891 67 57
pnelstucson@gmail.com

Hemsida

Webmaster Gunnar Zetterman, 08-642 40 48


Upp     Hem