SfB logo

Nytt och uppdateringar

Mötestider för
hösten 2022

Läs mer.

NorrPhil 2022


NorrPhil 2022.

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Ny sida

Bazarpost

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Välkommen till vår Hemsida

Höstbrev

Efter en förhoppningsvis behaglig sommar börjar hösten nu närma sig och många börjar kanske ägna allt mer tid åt frimärkshobbyn (även om det nog numera är en åretruntverksamhet för de flesta). Det är som vanligt mycket på gång och i det här höstbrevet vill jag nämna några evenemang.

I ett samarbete mellan Hembygdsfilatelisterna och SfB Bältespännarna arrangeras tre olika möten i Stockholm under hösten: Läs mer.

Bältespännaren

Bältespännaren nr 1 2022

Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar upptäckten av ett helt tryckark från lokalposten Ferm i Göteborg och han berättar även om den klassiska frimärksserien från Central American Steampship Co.
I ett bidrag tar Hans Gunnar Eklöf upp brevmärkenas färgstarka historia.
Som vanligt finns det också recensioner av nyutgiven litteratur inom främst privat lokalpost.
Nya rubriker i tidningen är Mitt favoritobjekt (denna gång ett unikt sigill som visas på omslagssidan), Aktuell forskning och Vad är det Bältespännaren ges ut två gånger per år och det är en av SfB:s medlemsförmåner. Mer information hittar man på sidan för "Vår Tidskrift".
Christer Brunström


Våra samlingsområden

Stämpelmärke

Hoppa direkt till "Shortlist"

Här ryms många olika, kanske lite annorlunda, samlingsområden. Hur många och vilka är inte så lätt att en gång för alla bestämma. En orsak är att flera sådana områden efter en period av forskning och beskrivning tas med i och berikar de traditionella frimärkskatalogerna.
Så har till exempel skett med förfilateli, helsaker, militärpost, postala etiketter och privat lokalpost. Ibland beskrivs områdena först i en specialkatalog. Så har skett med till exempel privat lokalpost, skyddsperforering och svarslösen.


En annan orsak är att ständigt nya områden dyker upp, tas om hand av intresserade samlare och utvecklas. Man kan säga att annorlunda filateli är den vanliga filatelins spjutspets in i framtiden. Ett känselspröt som fångar in nya och för samlaren intressanta områden.

Läs mer!


Vår Tidskrift

Två gånger om året kommer vår tidskrift Bältespännaren ut. Tidskriften är Sveriges ledande "Cinderella" tidskrift.

Läs mer om vår tidskrift

Årsmöte

I nummer 2 finns alla årsmöteshandlingar samt röstsedel.

Upprop

I nummer 2 2020 finns ett upprop om helsaker. Till skillnad mot många andra länder finns det ingen förteckning över svenska helsaker med privat påtryckt text eller bild.
Läs mer i nummer 2. Skicka gärna bilder på dylika till redaktionen och ange Facit numer (typ kB 1).


Aktiviteter

Möte 2018

Föreningen deltar på olika sätt i mässor, utställningar och andra filatelistiska evenemang i syfte att stimulera intresset för hembygdsfilatelin.

Vi har inga fasta Mötestider. Håll därför koll på vår hemsida.
Läs mer om våra möten.

En gång om året brukar vi ha en auktion.


Bli medlem

Tycker du annorlunda filateli verkar intressant? Medlemsavgiften är 120 kronor per år och betalas enklast till plusgirokonto 45397–7.

Läs mer om medlemsförmånernaVår butik

Vandring

I vår butik erbjuder litteratur och bältespännariana.


Historik

Föreningen bildades 1966 och är en Riksförening under Sveriges Filatelistförbund.

Föreningen har nu cirka 200 medlemmar spridda över hela landet.

Läs mer!

Kontakta oss

Vill du veta mera når du vår kassör;
Samlarföreningen Bältespännarna
c/o Christer Wahlbom
Humlegränd 6A
179 60 Stenhamra
Tel. 08-560 445 35
christerwahlbom@hotmail.com


Exempel på Bältespännariana


Upp     Hem