Sex svenska exponat i Salon du Timbre

Den 8–17 juni 2012 anordnas SALON DU TIMBRE 2012 i Paris, närmare bestämt i Parc Floral de Paris. Utställningen omfattar endast klasserna Traditionell filateli och Posthistoria och är godkänd av FEPA.

Den årligt återkommande Salon Planete Timbres är ett arrangemang som förutom FEPA-utställningen innefattar en nationell fransk utställning och en omfattande handlarmässa med oftast över 100 handlare, postverk och försäljare av regionala produkter etc. Arrangemanget lockar årligen ett mycket stort antal besökare i alla åldrar.
De sex svenskar som blivit antagna gratuleras. Konkurrensen var hård, FEPA-utställningen omfattar endast 800 ramar och deltagare från de europeiska filatelistförbunden.
Bengt Bengtsson
Svensk kommissarie Salon du Timbre 2012

De svenska utställarna

Posthistoria

  • Björn Jonasson: Madeira 1778–1940  ”Postal history”
  • Harry Snarvold: Transatlantic mail sailings connected with Norway in the 19th century
  • Björn Sohrne: Russia & Persia inter-postal relations. Effects on Persia’s postal development an uneasy relationship

Traditionell filateli

  • Hasse Brockenhuus von Löwenhielm: Indore State (India)
  • Magnus Garturp: Sweden – Numeral type
  • Åke Rietz: Sweden – Numeral type 1872–1879

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic