Sex miljoner för brittiskt frimärke

Nyligen sålde Stanley Gibbons på en internetauktion ett brittiskt frimärke för nästan sex miljoner kronor. Det var en otroligt sällsynt Penny Red som nu blivit Storbritanniens näst mest värdefulla frimärke. Det såldes till en icke namngiven brittisk samlare för 495 000 pund, uppger The Guardian

Det handlar om plåt 77 av Penny Red, som bara är känt i fem stämplade exemplar och som nu hamnade hos en samlare till ett pris av motsvarande cirka sex miljoner kronor.

Frimärkena skulle aldrig ha sålts då de inte höll tillräcklig kvalitet men de såldes ändå av ett postkontor, lite av dåtida ”Värnamofrimärkena”.

2012 såldes ett annat av de bevarade exemplaren för 550 000 pund, vilket gör det till Storbritanniens dyraste frimärke. Detta exemplar var av lite bättre kvalitet än det som såldes i dagarna.

Den svenska gula treskillingen kostade ännu mer när den senast såldes, uppskattningsvis 15–20 miljoner kronor. Den ägs numera av den svenske frimärkssamlaren Gustaf Douglas.

Sex miljoner för detta frimärke. Kilpp inte ur det ur datorskärmen :)

Sex miljoner för detta frimärke. Kilpp inte ur det ur datorskärmen 🙂

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic