Så rekommenderar FIP om blad…

Internationella förbundet FIP har beslutat om en rekommendation av storlek på bladen när man ställer ut. Det är inga större skillnader mot tidigare.

För oss svenskar är det fortfarande naturligast att använda A4 eller A3 men det märks en viss ökning av bladstorleken 31×29 som ger tre blad på bredden och fyra på höjden. Dessa måste dock överlappas på bredden. 3×31 ger 93 cm och de svenska och övriga nordiska förbundens ramar är endast 90 cm breda.

Se skiss nedan på FIP:s rekommendation.

150701_bladstorlek_fip

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic