Så blir juryn till Malmex

Nu är juryn fastställd till den nationella och regionala utställningen Malmex 2018 i Malmö i månadsskiftet augusti-september 2018.

Anmälningstiden har gått ut och baserat på fördelningen mellan de olika utställningsklasserna och deltagandet från Danmark har sammansättningen blivit enligt nedan. De danska jurymedlemmarna har nominerats av Danmarks Filatelistforbund.

• Fredrik Ydell, ordförande
• Roland Nordberg
• Erik Hamberg
• Åke Rietz
• Bengt Bengtsson
• Peter Nordin (även jurysekreterare)
• Jørgen Jørgensen (Danmark)
• Ebbe Eldrup (Danmark)
• Andreas Tärnholm (även juryelev nationell nivå)

Posta en kommentar