OBS! Resan utgår! Res med till New York

OBS! Resan utgår! I slutet av maj nästa år är det en världsutställning i New York. Många av de svenska utställarna och andra intresserade lär söka sig till USA de här dagarna. SFF har fått ett erbjudande från ett företag om en gruppresa. Läs mer (pdf)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic