Redaktören för Filatelisten tar semester

Redaktionen för Filatelisten kommer att ha semesterstängt från och med den 7 juni och fram till den 18 juli. Eventuella svar på e-post kan dröja under denna tid.

Nästa nummer utkommer den 2 september. Notera gärna att sista dag för eventuell annonsbokning är den 11 augusti. Artikelbidrag däremot måste som tidigare vara redaktionen tillhanda senast fyra veckor före utgivningsdagen.

Ha en riktigt skön sommar och med hopp om att pandemin snart ebbar ut!
Hälsningar

Ulf Nilsson
Redaktör Filatelisten

Läs mer om Filatelisten…

Posta en kommentar