Rapportera mötesdagar

I dag görs sidan om mötesdagar klar till Filatelisten nummer 8. VI saknar fortfarande datum för vårens mötesdagar hos ett 20-tal föreningar. Skickas senast i kväll till info@sff.nu. Underlaget för det som ska med i tidningen finns här (kommer att kortas)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic