Problem med e-post till SFF?

Den senaste veckan har det varit problem med e-post till kansliet samt redaktionen. Detta kan bero på Telia. Har du inte fått svar så prova att sända igen eller kontakta oss per telefon.

Loopia har hand om våra e-post säger så här:
Det beror då på att Telia är blockerade hos en leverantör vi använder för att filtrera bort spam och dylikt. Telia behöver kontakta Manitu som dem heter och begära en avlistning hos dem för att det ska fungera. (Det är inget fel från vår sida, utan det är mest troligen någon kund hos Telia som skickat ut spam, och då har deras server blivit blockerad)

Alla som skickar e-post till oss och har en Telia-adress eller en adress som administreras av Telia skall felanmäla detta hos Telia.

Du kan skicka detta till Telia:
Felmeddelandet betyder att avsändarens IP-adress är svartlistad på spamlistan ix.dnsbl.manitu.net och att Telia behöver begära en avlistning för att deras kunder ska kunna skicka mail till de leverantörer som arbetar med Manitu.

Posta en kommentar till Jan Sandberg

2 kommentarer
  1. Jan Sandberg skriver:

    Har felanmält hos Telia då jag inte fick fram något mejl till varken kansli eller info. Kan jag skicka vår klubbinformation ang. affichen för frimärkets dag till någon annan adress?
    “Mer filateli åt alla”
    Jan Sr