Premiär för Sigges digitala frimärksmuseum

Trelleborgaren Sigurd Ringström, eller Sigge som han kallades, är den internationellt kanske mest kände svenske filatelisten genom tiderna. Nu kan man se en del av hans samlingar på internet.

Redan i unga år började han samla frimärken och byggde med tiden upp omfattande samlingar som i många avseenden är unika och innehåller objekt som inte ens finns i Postmuseums samlingar i Stockholm.

Sigge fick genom åren ta emot en rad utmärkelser för sina framstående forskningsinsatser. 1969 belönades han med Strandellmedaljen, 1977 fick han signera ”The Roll of Distinguished Philatelists” och 1983 tilldelades han Crawfordmedaljen.

1970 donerade Sigge och hans hustru merparten av samlingarna till en då bildad stiftelse med namnet Stiftelsen Ringströms Museum för Filateli. Samlingarna förvaras i bankvalv i Trelleborg, och möjligheterna att närmare studera dem har hittills varit mycket begränsade.

Sedan några år pågår därför en successiv överföring till digitala media i syfte att kunna göra samlingarna tillgängliga bland annat via internet. Största delen har nu skannats in med upplösningen 300 dpi, och en första version av en egen hemsida har just färdigställts.

Hemsidan, som är tvåspråkig med engelska som andra språk, hade premiär på Malmö 2nd International Philatelic Summit den 27–28 april 2012. Till besökarna på seminariet delades också en dvd ut med den första versionen av hemsidan.

Kostnadsfritt tillgänglig för alla
Unikt med hemsidan är att den utan kostnad är tillgänglig för alla filatelister och övriga intresserade över hela världen. Innehållet är fritt och öppet för privat bruk; för spridning till en vidare krets krävs dock att källan anges.

Hemsidan kommer efter hand att byggas ut och kompletteras. Början har gjorts med Sverigedelen från skillingar till lösenmärken. Därnäst i tur står svenska helsaker, förfilateli och lokalpost. I en senare etapp kommer utländsk skepps- och lokalpost med mera.

På hemsidan återfinns också en tidigare publicerad illustrerad artikel om Sigge och hans hustru Gurli. Annat som kommer att tillföras är aktuellt om Ringströms Museum, en artikel om Trelleborgs Filatelist Sällskap, länkar till andra museer etcetera.

Adressen till hemsidan är www.ringphilmuseum.se.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic