PostNord säljer fastighet

Postnord säljer den anrika fastigheten på Köbmagergade i centrala Köpenhamn till pensionsbolaget PFA Pension för ett värde av 400 miljoner danska kronor.

Idag nyttjas endast en tredjedel av ytan av ett postkontor samt Post och Telemuseum. Som ett led i de anpassningsåtgärder som Postnord gör till följd av förändrade marknadsförutsättningar, ser bolaget över sitt fastighetsbestånd runt om i Norden.

Försäljningen ökar Postnord koncernens kapitaleffektivitet och bidrar därigenom till att finansiera framtida investeringar.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Staffan Karlsson skriver:

    Är detta ett varningstecken?
    Kommer man även sälja fastigheten i Gamla Stan (Postmuseum)?
    Chefen på Postmuseum slutar i Januari 2015.

Drivs av Wordpress, av Cynatic