Postnord ökar fokus på e-handel

Postnord ökar nu takten i sitt omställningsarbete. Koncernens strategi vidareutvecklas och en ny organisation införs med landsenheter och affärsområden.

Förändringarna ska skapa en mer integrerad koncern med koncernövergripande helhetslösningar inom  logistik och e-handel. Postnord gör samtidigt förändringar i koncernledningen.

Fortsatt digitalisering och svag ekonomisk utveckling innebär att efterfrågan inom brevdistribution fortsatt minskar. På fem år har Postnords brevvolymer minskat med omkring en fjärdedel. Samtidigt utvecklas e-handeln mycket starkt, under 2013 med tvåsiffriga tillväxttal i Norden. Likaså ökar efterfrågan på nordiska logistiktjänster, dock under fortsatt prispress.

– Vi har de senaste åren kraftigt minskat våra kostnader och stärkt vår position i Norden, men mycket arbete återstår. Takten i genomförandet av effektiviseringar och tjänsteutveckling måste öka genomgående i hela koncernen, säger Håkan Ericsson, vd och koncernchef för Postnord.

För att möta marknadsutvecklingen och skapa ökat finansiellt värde genomför Postnord en rad strukturella förändringar. Koncernens strategi vidareutvecklas och en ny organisation införs. Landsenheter bildas för att möjliggöra ökad enhetlighet mot kund och etablering av integrerade produktionsmodeller. Samtidigt formas ett nordiskt affärsområde för e-handel

– De initiativ vi nu tar innebär att vi kommer att kunna erbjuda nordiska helhetslösningar inom logistik och e-handel, vilket skapar bättre förutsättningar för att stärka våra kunders affärer, säger Håkan Ericsson.

Postnords ökade fokus på e-handel innebär bland annat att koncernen ska driva utvecklingen av framtidsinriktade lösningar på den nordiska marknaden när det gäller leveranser av fysiska försändelser och kvalificerade integrationslösningar.

– Vi ska vara förstahandsvalet för både företag och privatpersoner på den nordiska e-handelsmarknaden. Postnord ska bidra till att driva företags tillväxt och konkurrenskraft och vara det självklara valet för både avsändare och mottagare av e-handelsförsändelser även i framtiden, säger Håkan Ericsson.

Den nya organisationen införs från den 1 april 2014.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic