Postnord ger överskott

Postnord redovisar en minskande omsättning för det fjärde kvartalet 2017 men det blev faktiskt vinst denna del av året.

Omsättningen uppgick till 10 083 miljoner kronor (10 355 motsvarande tid 2016). Det är e n minskning med 3 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 272 miljoner kronor (-1 012), med en rörelsemarginal på 2,7 procent. Resultatet för föregående år är belastat med 1 254 miljoner kronor i engångskostnader.

Resultatet efter skatt blev 207 miljoner kronor (-1 375).

Tillväxten inom e-handelsdriven logistik är stark och ökade med 19 procent under fjärde kvartalet och med 14 procent för helåret. Traditionell post som brev sjunker dock.

För helåret minskade totala brevvolymen med 9 procent, varav 7 procent i Sverige och 18 procent i Danmark. Den jämförbara omsättning sjönk med 4 procent på helåret då logistiktillväxten inte kunde kompensera lägre brevintäkter.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic