Postmusei Vänners jubileumsutställning på Netex

Föreningen Postmusei Vänner firar år 2016 sitt 90-årsjubileum. I samband med jubileet har Postmuseum anordnat en tredelad utställning med ett urval av filatelistiska pärlor som vännerna genom åren har donerat till museet. Nu visas utställningen också, i samarbete med Postmuseum, på utställningssajten Netex.

Länken till utställningen: http://netex.se/pmv90

Utställningen är uppdelad i tre avdelningar:

Rariteter – Sällsynta frimärken och brev. Tonvikten ligger på klassisk svensk filateli, men här visas också ett förstadagsbrev med världens första frimärke.

Social filateli – Post som kulturhistoria. Vackra och ovanliga försändelser som berättar om tidens samhällsförhållanden, dramatiska händelser och kända adressater.

Postbefordran – Om hur posthantering och postala tjänster utvecklades under tidig frimärkstid. Bland annat tidiga ångbåts- och järnvägsförsändelser, och en raritet från Sveriges första lokalpost. Denna sista del av utställningen visas året ut i montrarna utanför Postmuseums bibliotek.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic