Postex 2020

Här finns resultatlistan (länk till pdf – inlagt 200127)

• Specialreglementet finns här (länk till pdf – inlagt 191221)

Anmälningsblankett finns här (länk till pdf – inlagt 191221)

Under 2020 kommer det inte att arrangeras någon vanlig regional eller nationell frimärksutställning i Sverige. För dem som önskar kvalificera sig till kommande nordiska och internationella utställningar, såsom Nordia 2020 i Malmö, erbjuds nu möjligheten att ställa ut på Postex 2020 i Uppsala den 25 januari 2020.

Utställningen kommer inte att vara offentlig, utan tillgår så att utställarna sänder eller personligen överlämnar sina exponat, vilka kommer att bedömas av en jury, på vanligt sätt utsedd av utställningskommittén. Inga medaljer kommer att delas ut, däremot bedömningsprotokoll och diplom.

Den nationella delen av Postex 2020 är öppen för dem som tidigare kvalificerat sig på regional nivå. Det innebär för seniorer att ett exponat måste ha erhållit minst 65 poång vid regional utställning eller motsvarande i övriga nordiska länder. Exponat som vid nationell utställning tidigare har uppnått 75 poäng eller därutöver kan inte ställas ut.

För att deltaga på regional nivå krävs ingen kvalificering. Exponat som anmäls till regional nivå och som där uppnår 65 poäng bedöms utan särskild anmälan även på nationell nivå, förutsatt att exponatet omfattar det för nivån angivna minimiantalet blad.

För ungdomsutställare som önskar deltaga på nationell nivå gäller att ett exponat måste ha erhållit minst 50 poäng vid regional utställning. Exponat som tidigare uppnått 60 poäng eller däröver i åldersgrupp A respektive 65 poäng eller däröver i åldersgrupperna B och C kan inte ställas ut.

För ungdomsutställare som önskar deltaga på regional nivå krävs ingen kvalificering. Exponat som anmäls till regional nivå och som där uppnår 50 poäng eller mer, bedöms utan särskild anmälan även på nationell nivå, förutsatt att exponatet omfattar det för nivån angivna minimiantalet blad.

Anmälan om deltagande skall vara Postex 2020 tillhanda senast den 30 december 2019.

Specialreglementet för utställningen och anmälningsblankett kan beställas från kommissarien för Postex 2020:
Erik Hamberg, Walleriusvägen 9, 752 36 Uppsala
070–530 62 25
erik.n.a.hamberg@gmail.com.