Postchefernas egna Förstadagsbrev

Jag är en passionerad samlare av Svenska Förstadagsbrev som numera är bosatt i Mariehamn på Åland. Har samlat FDC sen slutet av 1980-talet men haft några års vilande uppehåll när barnen var små.

Länge har jag haft funderingar på de specialdesignade Förstadagsbrev som den högst ansvarige på Postverket har skickat till speciellt utvalda personer. 

– Vem administrerade breven som sen Generaldirektören och sedermera koncernchefen för Posten/PostNord undertecknade? 

– Hur många personer erhöll detta Förstadagsbrev dvs upplaga? – När började utskicken? 

– Var det en PR-kampanj som kopierades från Postens filateliservice för samlare (PFFS) Uno Söderberg? 

– Pågår utskicken fortfarande? 

Frågorna är många men det jag har upptäckt är att det finns väldigt lite information kring dessa speciella brev. Jag samlade ihop en gedigen och erfaren referensgrupp som hjälp och arbetet satte igång för ca 4 månader sedan. Det gick bra till en början men när jag började leta information om Postverket via Riksarkivet och sen hos PostNord så stannade det upp. Jag kontaktade flera personer men ingen visste något. Det enda jag fått fram via PostNord att det görs väldigt få specialdesignade Förstadagsbrev, signerade av koncernchefen, numera.

Troligtvis började Postverkets Reklam-Förstadagsbrev utskick strax efter att PFFS bildades. Uno Söderberg blev chef över PFFS och i samband med utgivningen Gustaf V 70 år den 16 juni 1928 gjorde han sitt första personliga förstadagsbrev utskick till speciellt utvalda personer. Vi har funnit ett antal förstadagsbrev utgivningar som undertecknats av Uno ända fram till utgivningen Pionjärjubiléet den 26 april 1948 dvs ett antal år efter hans pensionering  den 28 februari 1945. 

Förstadagsbrev utskicken från Generaldirektören började troligtvis i början av 40-talet under Generaldirektören Anders Örne. Det kan ha varit tidigare men vi har än så länge inte hitta något brev från honom före Nationalmuseum 150 år den 29 juni 1942. Sen har Postverket fortsatt med specialutskick från Generaldirektören vid varje nytt frimärkesutgivning fram till dagens datum. Det har överlevt Postverkets omorganisationer, att Postverket blev aktiebolag Posten AB och slutligen att PostNord bildades men utskicken verkar ha minskat med åren. 

Utseendet av kuvert och brevinnehåll har förändrats genom åren. Det började med undertecknade handskrivna kort som sen gick över till ett undertecknat maskinskrivet brev i ett traditionellt Förstadagskuvert där det stod på framsidan av kuvertet “Generaldirektören och Chefen för Postverket”. Under Generaldirektören Nils Hörjels tid så byttes det maskinskrivna brevet ut mot ett tryckt textkort med GDs underskrift. Under vissa perioder hade kuvertet ibland även text på både engelska, tyska och franska. Så här pågick det fram till år 1984 när Postverket går över till att ha en tryckt vinjett på sina förstadagsbrevsutskick. Skillnaden på Generaldirektörens kuvert var att brevets PFA förteckningsnummer nere i vänstra hörnet på kuvertet är borttaget samt att Generaldirektörens namn står på kuvertets framsida. I kuvertet finns fortfarande ett undertecknat kort. När Postverket ombildas till aktiebolag så fortsätter utskicken med skillnad att det står Koncernchef och Verkställande Direktör och namnteckning på framsidan av kuvertet och kuvertet slutar ha innehåll. Så här fortsätter det åtminstone fram till år 2007 då vi har funnit vårt sista förstadagsbrev från chefen från Posten AB. Vi har inte funnit några brev efter den 8 november 2007 ännu så vi vet inte om det har hänt något efter PostNords bildande den 24 juni 2009 men vi vet att det sker ett fåtal utskick även idag.

Arbetet med att få en helhetsbild över dessa PR-brev fortsätter och jag hoppas jag finner de röda trådarna till mina frågor. Om du som läsare skulle sitta på mer information om dessa brev så tveka inte att kontakta mig, Mats Rosberg. Du finner min adress och epost nedan.

Mats Rosberg
Östernäsvägen 28
AAX-22100 Mariehamn Åland Finland
E-post : strike.international@gmail.com

Posta en kommentar