Postbefordran stoppad till och från många länder

För att begränsa spridningen av coronaviruset har flera länder stängt sina gränser för persontrafik, vilket innebär att stora delar av flygtrafiken stoppas. Det leder till stora brister i transportkapacitet och därmed stopp för post och paket till stora delar av världen.

Från och med den 16 mars kan Postnord endast ta emot försändelser för befordran till nedanstående länder. Transporterna av post och paket kommer i många fall att ske till lands eller sjöss och kan komma att ta längre tid än vanligt.

 • Alla länder inom EU
 • Australien
 • Hong Kong
 • Island
 • Japan
 • Kanada
 • Lichtenstein
 • Norge
 • Ryssland
 • Schweiz
 • Storbritannien
 • Sydkorea
 • USA
 • Åland

– Vi arbetar för att hitta möjligheter att skicka försändelser till övriga länder i världen, men kan för närvarande inte ta emot post och paket annat än till ovanstående länder, noterar Postnord i ett pressmeddelande.

Från och med den 16 mars kommer försändelser till övriga länder som ändå kommer in att lagras hos Postnord till dess att det är möjligt att skicka dem vidare.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic