Portot höjs med två kronor vid årsskiftet

Nu gäller det att köpa brevfrimärken om man behöver sådana för vid årsskiftet 2019–2020 blir de två kronor dyrare. Portot höjs alltså med två kronor till elva kronor.

Den första augusti i år trädde den nya postförordningen ikraft som ger Postnord möjlighet att höja portot för att kompensera fallande brevvolymer.

– Den svenska samhällsutvecklingen påverkas starkt av digitaliseringen. Sedan millennieskiftet har över hälften av de fysiska breven övergått till digital kommunikation, och det finns inga tecken på att volymminskningen kommer avstanna säger Annemarie Gardshol, vd Postnord Sverige.

När allt färre brev skickas blir varje brev dyrare att hantera eftersom en stor andel av kostnaderna är fasta; brevbäraren åker sin slinga oavsett hur många brev som finns att dela ut.

För att kompensera för ökande kostnader kommer portot därför att höjas från 9 konor till 11 kronor för ett brev upp till 50 gram. Ändringen träder ikraft den 1 januari 2020. Samtidigt höjs portot för ett utrikesbrev med 1 kr till 22 kr. Postnord kommer också att se över prissättningen för övriga delar av brevverksamheten som inte omfattas av prisregleringen på porto.

– Till skillnad från postoperatörer i många andra europeiska länder får vi inget statsstöd för postservicen och när brevvolymerna faller behöver vi kompensera för våra ökade kostnader per utdelat brev. Jag har full förståelse för att denna portohöjning kommer att påverka de som skickar många brev. Då är det viktigt att påpeka att även efter den här portohöjningen har vi lägst porto i hela Norden, avslutar Annemarie Gardshol.

Posta en kommentar

2 kommentarer
  1. Jörgen Johansson skriver:

    Det råder oklarhet om REK-avgiften. Enligt två olika postterminaler och ett ombud har jag fått uppgift om att avgiften höjts till 92 kronor. Enligt Postnords hemsida och svar från Postnords kundtjänst är den dock fortfarande 88 kronor som tidigare. Någon som hört något annat?

  2. Jörgen Johansson skriver:

    Efter diverse diskussioner med Postnord så har de idag ändrat så att det står 92,- kr på alla ställen, vilket då tydligen är det korrekta.

Drivs av Wordpress, av Cynatic