Philakorea 2014

 

Nu är det dags att börja planeringen för nästa års utställande internationellt.
Planeringsunderlaget är relativt enkelt att ta ställning till, för det arrangeras endast en enda FIP-utställning med alla klasser representerade. PHILAKOREA 2014 WORLD STAMP EXHIBITION arrangeras torsdagen den 7 augusti till och med tisdagen den 12 augusti i huvudstaden Seoul.

Undertecknad är utsedd till svensk kommissarie och härmed påbörjas rekryteringen av svenska exponat till utställningen.
Samtliga FIP-klasser är representerade (dock inte Open Philately).

Alla svenska exponat kvalificerade för internationellt delande (FIP) är behöriga att anmäla sig till utställningen.

I de bifogade två filerna återfinns IREX (utställningens specialreglemente) samt anmälningsblanketten.

Sista anmälningsdag för deltagande är den 1 december 2013 (jag ska skicka anmälningarna vidare till Korea senast den 15 december).
Samtliga anmälningar från Sverige hanteras av mig som kommissarie.

Anmälan sker på bifogad anmälningsblankett och ska åtföljas av en tydlig kopia av exponatets introduktionsblad (plan) samt eventuell synopsis.

En och samma utställare kan anmäla flera exponat, en anmälningsblankett används för varje exponat.

Sveriges Filatelist-Förbunds utställaravgift 600 kronor/exponat (300 kronor för litteraturexponat) debiteras varje exponat som antas till utställningen.

Ramavgiften i bedömningsklasserna är US$ 80.00/ramsida.
Litteraturexponat betalar US$ 80.00.
Enramsexponat betalar US$ 130.00.
Exponat i klassen för ungdomsfilateli betalar ingen ramavgift.

Efter anmälningstidens utgång kommer jag att underrätta alla anmälda exponat om utfallet. Därvid kommer antagna exponat att erhålla mer information om planeringen inför utställningen i Korea.

Bifogade filer:
IREX utställningens specialreglemente (pdf)
Anmälningsblankett. (pdf)

Jonas Hällström

Skolgatan 10, 4tr.
SE-541 31 Skövde
Sverie

Tel (hem)     +46 500 489819
Tel (mobil)     +46 734 373965
E-post        j.hallstrom@telia.com

logo_Korea_2014