Per deltar på webbutställning i Tyskland

Det tyska filatelistförbundet har just öppnat Ruhrvia 2017, en jurybedömd utställning som endast äger rum på internet och en av utställarna är en svensk som debuterar i vykortsklassen.
– Utställningen har samlat ett 40-tal exponat som visas på förbundets förnämliga utställningssajt ”Exponate Online”. Flest bidrag finns i motivklassen, berättar Per Gustafson som är erfaren svensk utställare i olika klasser men som nu för första gången ställer ut i vykortsklassen.

Per Gustafson fick 81 poäng för Posthistoria för vykortssamlare

Per Gustafson

Per berättar att det stod i reglementet att utställningen var öppen för internationella deltagare, så han mejlade och frågade. Svaret var att han var välkommen.
– De flesta utställarna är tyskar, men det är också några österrikare med – och så jag. Tänkte att det kunde vara intressant att vara med och se hur en jurybedömd webbutställning fungerar. Däremot förmodar jag att utställningen inte är kvalificerande för högre nivåer i den svenska utställningsverksamheten.

Uwe Decker, ordförande i det tyska förbundet, ser webbutställningen som ett nytt steg framåt för utställningsfilatelin. Genom internet gör man utställningen tillgänglig för fler, och det går också att hålla nere kostnaderna för utställarna. Utställningsavgiften är beskedliga 20 euro, cirka 200 svenska kronor.

En annan fördel är att juryn hemma framför datorn får gott om tid på sig att bedöma exponaten. Utställningen kommer att pågå till september, och mot slutet av perioden kommer juryn att samlas till ett möte för att prata ihop sig om poängsättningen. För att delta i utställningen krävs att man är medlem i en lokal filatelistförening, och att ordföranden där intygar att man äger det material som man visar upp.

– Arrangör för utställningen är det regionala filatelistförbundet i Nordrhein-Westfalen. Dess ordförande Werner Müller betonar att webbutställningar är tänkta som ett komplement till den vanliga utställningsverksamheten. Han hoppas också att det kan uppmuntra nya utställare, berättar Per.

Själv ställer han ut ett fint exponat kallat Stamps in love. Det är på 18 sidor i A3.

Direktlänk till utställningen: http://www.exponate-online.de/e_verteiler.asp?a=100

Utställningsreglemente och annan information: http://www.vdph.de/ruhrvia2017/index.htm

tysk-utställning-per-g-170520-ny

Posta en kommentar