Överskott även 2015

Årsbokslutet för 2014 gav ett överskott på 91.000 kronor och nu kan det konstateras att det även 2015 blir ett plus. Hur stort återkommer vi till när alla siffrorna är kontrollerade igen.

Förbundets kassör Ivan Forsgren och Jan Palmén, båda styrelseledamöter, har i dagarna två besökt förbundskansliet i Skillingaryd. Där har de tillsammans med vår kanslist Therese Fornstål upprättat ett bokslut för 2015, vilket kommer att behandlas på nästa styrelsemöte den 26 januari. Sedan blir det revisorerna som får ta del av handlingarna.

bokslut-sff-16013-pb2

Jan Palmén och Therese Fornstål.

Både Ivan och Jan var glada idag. Förbundets ekonomi måste vara i balans och det måste finnas ett eget kapital.

Nu har vi kommit en bra bit på väg att ha en stabil ekonomi men samtidigt krävs det nya inkomster för att förbundet ska kunna möta framtiden. Utgångsläget är dock i dag betydligt bättre än för några år sedan.

Förbundsstyrelsen kommer nu också att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget, vilken liksom verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning med flera handlingar kommer att behandlas på förbundskongressen i mitten av april.

Ivan Forsgren och Jan Palmén.

Ivan Forsgren och Jan Palmén.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic