Ovansiljans Filatelistförening

Föreningen bildades 1946 och har till syfte att skapa möten mellan frimärkssamlare i regionen. I dagsläget har föreningen medlemmar från Leksand i söder till Orsa i norr och Malung i väster. Nya samlare är alltid välkomna till våra träffar!

Möten

Ovansiljans Filatelistförening träffas som regel i Mora Kulturhus första måndagen i månaden. Mötet börjar kl 18.00. OBS! Kom i tid, Kulturhuset stänger kl. 18.00. Kaffe eller te serveras på mötena!

Möten våren 2021 – ALLA MÖTEN STÄLLS IN

  • 11/1
  • 1/2
  • 1/3
  • 12/4
  • 3/5

Auktion och kortare filateliföredrag varje gång.
Möten i Mora Kulturhus. kl. 18.00.

Kontaktpersoner

Mora – Bengt Jernhall, Bofinkvägen 20, 792 34 Mora. Tel. 070–326 62 25

Leksand – Ove Olsson, Trumslagarvägen 5, 79335 Leksand, 076–817 17 23. ove.olsson23@gmail.com

Auktion

På varje möte har föreningen auktion på eget material eller sådant som lämnas in av medlemmar eller andra. Under auktionen kommenteras ofta märken eller samlarområden.

Vasaloppets minnespoststämpel

Minnespoststämpeln började användas 1936 och har fortsatt användas varje år sedan dess. Den 82:a stämpeln i rad kommer till Vasaloppets 2018. Serien stämplar förefaller helt unik i världen och till dess någon hävdar något annat vill vi tro att den är ett världsrekord i sitt slag. Vår förening har aktivt verkat för att stämpeln skall finnas kvar och vi svarar för hantering av den varje Vasalopp. Normalt stämplas uppåt 800 försändelser varje år. Dessa går till 80% till svenska adressater.

Vasaloppets minnespoststämpel. Kontaktperson:
Bengt Jernhall, Bofinkvägen 20, 792 34 Mora. 070–326 62 25

vasaloppet-stampel-190303

Frimärkets Dag 2019

Vi avser anordna frimärkets Dag hösten 2018. Se annons i lokalt annonsblad!

Utrustning

Som medlem i vår förening kan du låna vattenmärkessökare, fluoriseringsanalysapparat eller tandningsmätare.

Sponsring

Som förening sponsrar vi IM:s Frimärkstjänst med överskottsmaterial och skänkta gåvor

Frimärkskataloger

Mora Kulturhus lånar ut frimärkskataloger från hela världen.

Övrigt

Vi kan bidra med värdering av din samling eller lämna råd om hur den kan hantera den ifall du vill göra dig av med den.

Drivs av Wordpress, av Cynatic