Östhammars posthistoria nu på Netex

Vid utställningen Ienecopia 2019 visade Bo Eriksson för första gången upp sitt exponat om Östhammars posthistoria. Nu finns detta också tillgängligt på utställningssajten Netex.

OBS! Bilderna är som alltid klickbara

Det ligger 35 års specialsamlande bakom exponatet, som beskriver Östhammars posthistoria från förfilatelistisk tid fram tills det sista postkontoret öppnade, i Norrskedika den 15 januari 1952. Utgångpunkten är de poststämplar som använts i nuvarande Östhammars kommun.

Mest utrymme ägnas åt perioden fram till år 1900, medan modernare stämplar beskrivs mer översiktligt. Stämplar från fasta postanstalter kompletteras med stämplar från lantbrevbäring, järnvägspost och ångbåtspost med anknytning till kommunen.

Exponatet innehåller många svåra stämplar, men också trevliga detaljer som ett brevkort från postmästaren i Östhammar till Sporrongs med begäran om ”prof och priskurant å galoner för postmästare”. Tydligen behövde postmästaren komplettera uniformen!

Länk till exponatet

Posta en kommentar