Öppet brev till styrelsen för SFF

I senaste numret av Filatelisten har det publicerats ett öppet brev. Tyvärr fick inte styrelsen tillfälle att bemöta brevet i tidningen, vilket kanske vi borde. Därför gör vi det här på hemsidan.

Öppet brev till styrelsen för SFF

Är beslutet om att dra in Filatelistens redaktörstjänst hugget i sten? Eller finns det en öppning? Hoppas. Jag är tyvärr övertygad om att beslutet kommer att leda till en slags ekonomisk pyrrhusseger för förbundet.

Sett utifrån majoriteten av medlemmar är tidningen bland det bästa vi har och ett stort bidragande skäl till att vilja vara medlem. Då är det strategiskt fel att spara i den änden.

Jag har 25 års redaktionell erfarenhet, varav 20 av åren i olika chefsroller, och har på fötterna när jag säger att ideella krafter inte kommer att bibehålla nuvarande kvalité i mer än i högst några nummer framåt. Det går inte att begära det. Men det kommer medlemmarna/läsarna att göra.

Personligen skulle jag gladeligen betala en högre avgift om det är vad som krävs men jag förstår om alla inte tänker så. Organisationer där medlemmars medelålder är hög är extra känsliga för prishöjningar och det är lätt att gå i en fälla som innebär ett ekorrhjul av besparingar.

Till slut återstår bara att lägga ned verksamheten och den fråga styrelsen ärligt och utan skygglappar behöver svara på nu lyder; Vad finns det som på riktigt håller kvar majoriteten av medlemmarna den dagen tidningen sjunger på sista versen?

Strategin och fokus borde i stället vara att öka intäkterna. Där är tidningen en jätteviktig del, liksom hemsidan inklusive fantastiska Samlamera. Det kräver naturligtvis en hel del jobb – av styrelsen och av oss medlemmar – men det är enda vägen om förbundet ska överleva på sikt.

Peter Johansson Enköping
Publicerades i Filatelisten nr 3 2022 utan att styrelsen fått läsa detta först.

Svar på öppet brev till styrelsen

Tack för synpunkterna. Vi delar helt Peter Johanssons uppfattning att Filatelisten, hemsidan och Samlamera är mycket viktiga för Förbundets medlemmar. Det är också viktigt för Förbundet att ha fokus på att försöka öka intäkterna, men precis av skäl som Peter beskrev har styrelsen valt att inte föreslå höjda medlemsavgifter. Vi har medvetet arbetat för att öka antalet nya medlemmar och under 2021 fick förbundet 301 nya medlemmar. Vi har också fokuserat på att öka sponsorintäkterna som uppgick till 75 000 kr för 2021 jämfört med 2 000 kr 2020.

Men förbundets ekonomi är ansträngd och kostnaderna för förbundets tidskrift måste minskas och arbetet effektiviseras. En besparing och en effektivisering är att det redaktionella arbetet framgent ska utföras i förbundets lokaler i Älvsjö. Detta medför inte bara en besparing av hyra för nuvarande lokal i Linköping, utan även att samordningsfördelar med kanslichefen kan realiseras.  En annan besparing är den nya tjänsten för en professionell layoutare på 50 % införs. Detta innebär helt riktigt att några arbetsuppgifter kommer att läggs ut som ideellt arbete på styrelseledamöter och andra medlemmar.

Styrelsen planerar och budgeterar för att Filatelisten ska fortsätta komma ut med åtta nummer per år och av samma höga kvalitet som nu. En redaktionskommitté bestående av ideella krafter kommer att få det viktiga ansvaret för det filatelistiska innehållet och kvalitetssäkring. Förbundet behöver ideella krafter och det finns säkert många som skulle kunna tänka sig att hjälpa till. Det är bara att höra av sig till någon i styrelsen.

Styrelsen i Sveriges Filatelistförbund

Posta en kommentar

2 kommentarer
 1. christer ihrstedt skriver:

  Vilket tramsigt svar från styrelsen.redaktören får gå men en professionell
  layoutare ska anställas på 50 %.Hur stor blir vinsten på denna åtgärd.
  Misstänker 0 kr.Ta ert förnuft tillfånga och rota inte i denna sak

  • Lars Nordberg skriver:

   Hej,
   100% – 50% brukar bli 50% av en heltidslön.
   Med sociala kostnader blir det en stor inbesparing, nästan 300.000:-/år.
   Vi får dessutom samordningsvinster genom att alla anställda finns på plats i Älvsjö.
   Lars Nordberg vice ordförande