Om www.sff.nu

Den 24 januari 2011 startade vi vår nya hemsida som vi gör med hjälp av publiceringsverktyget wordpress.
Syftet med sida är att berätta om förbundet och dess verksamhet men även i övrigt presentera sådant som har anknytning våra hobby.
Vi har en tumregel: Allt ska vara skrivet på svenska och vi följer i möjligaste mån praxis när det gäller stavning med mera. Självklart håller vi oss till pressetiska regler.
Vi kan tänka oss att ha med texter på andra språk men endast om de även finns på svenska.
Vi ser gärna fler som hjälper till att skriva och vi tar givetvis emot annonser: Kontakta oss på info@sff.nu.

Trevlig läsning önskar redaktören och ansvarige utgivaren