Ökad konkurrens inom distribution

Nu ökar serviceutbudet på postmarknaden då post och paket kommer att delas ut med morgontidningen i delar av Östergötland, Norrbotten samt Uppland.

I ett samarbete med Bring Citymail började tidningskoncernen NTM den 29 mars att dela ut post och paket med morgontidningen i delar av postnummer i Norrköping, Luleå och Tierp.

Konkurrensen inom distribution ökar därmed ytterligare. 

Hushållen kommer att kunna få företagspost och små paket med tidningen tidigt på morgonen. Konkurrensen hårdnar alltså ytterligare inom distribution.

bring-genre-lastbil-10x7-160330

– Vi har goda erfarenheter av samdistribution av tidningar och post sedan tidigare. Vi har med framgång samdistribuerat i Storstockholm, på Gotland och i Skåne. Det är ett utmärkt sätt att behålla god samhällsservice för utbärning av tidningar, post och paket utanför storstäderna. Det gagnar både den enskilda mottagaren och samhället i stort när vi samarbetar för att dela ut tidningar, brev och paket på en och samma gång, säger Bring Citymails vd Patrik Östberg.

– Samdistributionen tryggar både utdelningen av morgontidningen och av brev och paket. Vi tar nu ytterligare steg och utökar samarbetet med Bring Citymail i hela vårt geografiska område. Servicegraden kommer att öka, eftersom vi inte bara kommer att distribuera våra morgontidningar, utan också brev och paket sex dagar i veckan. Dessutom gör vårt samarbete att de som bor i glesbygd kommer att få sin dagstidning tidigt på morgonen, säger Jan Persson, vd NTM och UNT Distribution.

Bring Citymail tar med det nya samarbetet nästa steg i sin expansion på den svenska postmarknaden och kommer att nå drygt 70 procent av Sveriges hushåll. Detta är ytterligare ett exempel på Brings tillväxtplan, som tidigare främst varit tydlig genom samgåendet med Pressens Morgontjänst i Stockholm 2014 och samarbetet med Tidningsbärarna som startade tidigare i år.

– Med vårt nya samarbete ökar serviceutbudet på både post och paket i fler delar av landet. Vi når snart tre fjärdedelar av Sveriges hushåll med företagspost, reklam och e-handelspaket, säger Patrik Östberg, vd Bring Citymail.

Fotnot:
I NTM-koncernen ingår flera av Sveriges största lokala morgontidningar som Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Folkbladet, Motala & Vadstena Tidning, Västerviks-Tidningen, Upsala Nya Tidning, Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda, Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten. Vidare har man gratistidningar, webbplatser, mobil-, TV- och radiokanaler samt också tryckerier, distributionsbolag i Östergötland, Norrbotten, på Gotland och i Uppsala. NTM når cirka 600 000 hushåll.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kent Jiresjö skriver:

    Hej
    Och vad var nytt med detta?
    Jag har i flera år fått brev tillsammans med morgontidningen, GP, där jag bor (Onsala). Och inte är det Bring som sköter det utan VTD.